MORKY

  MR 1 štart - výkrm moriek - štart  25 kg
  krmiva ilu tomassro sm

20,60 €

 
  POPIS  
 

HYD-13

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek od 1. do 6. týždňa veku.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

25 kg

   
 
  MR 1 štart - výkrm moriek - štart  10 kg
  krmiva ilu tomassro sm

9,30 €

 
  POPIS  
 

HYD-13

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek od 1. do 6. týždňa veku.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

10 kg

   
 
  MR 2 - výkrm moriek 6. - 9. týždeň  25 kg
  krmiva ilu tomassro sm

17,40 €

 
  POPIS  
 

HYD-14

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek od 6. do 9. týždňa veku.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

25 kg

   
 
  MR 2 - výkrm moriek 6. - 9. týždeň  10 kg
  krmiva ilu tomassro sm

8,10 €

 
  POPIS  
 

HYD-14

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek od 6. do 9. týždňa veku.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

10 kg

   
 
  MR 2 gr - výkrm moriek 6. - 9. týždeň granulovaná  25 kg
  krmiva ilu tomassro sm

18,60 €

 
  POPIS  
 

HYD-14gr

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek od 6. do 9. týždňa veku - granulovaná forma.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

25 kg

   
 
  MR 2 gr - výkrm moriek 6. - 9. týždeň granulované  10 kg
  krmiva ilu tomassro sm

8,50 €

 
  POPIS  
 

HYD-14gr

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek od 6. do 9. týždňa veku - granulovaná forma.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

10 kg

   
 
  MR 3 - výkrm moriek 9. - 12. týždeň  25 kg
  krmiva ilu tomassro sm

15,50 €

 
  POPIS  
 

HYD-15

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek od 9. do 12. týždňa veku.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

25 kg

   
 
  MR 3 gr - výkrm moriek 9. - 12. týždeň granulovaná  25 kg
  krmiva ilu tomassro sm

16,70 €

 
  POPIS  
 

HYD-15gr

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek od 9. do 12. týždňa veku - granulovaná forma.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

25 kg

   
 
  MR 3 - výkrm moriek 9. - 12. týždeň  10 kg
  krmiva ilu tomassro sm

7,30 €

 
  POPIS  
 

HYD-15

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek od 9. do 12. týždňa veku.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

10 kg

   
 
  MR 3 gr - výkrm moriek 9. - 12. týždeň granulovaná  10 kg
  krmiva ilu tomassro sm

7,80 €

 
  POPIS  
 

HYD-15gr

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek od 9. do 12. týždňa veku - granulovaná forma.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

10 kg

   
 
  MR 4 - výkrm moriek nad 12. týždňov veku  25 kg
  krmiva ilu tomassro sm

14,20 €

 
  POPIS  
 

HYD-16

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek nad 12. týždňov veku.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

25 kg

   
 
  MR 4 - výkrm moriek nad 12. týždňov veku  10 kg
  krmiva ilu tomassro sm

6,80 €

 
  POPIS  
 

HYD-16

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek nad 12. týždňov veku.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

10 kg

   
 
  MR 4 - výkrm moriek nad 12. týždňov veku granulovaná  25 kg
  krmiva ilu tomassro sm

15,40 €

 
  POPIS  
 

HYD-16gr

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek nad 12. týždňov veku - granulovaná forma.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

25 kg

   
 
  MR 4 - výkrm moriek nad 12. týždňov veku granulovaná  10 kg
  krmiva ilu tomassro sm

7,30 €

 
  POPIS  
 

HYD-16gr

Kompletná kŕmna zmes je určená pre výkrm moriek nad 12. týždňov veku - granulovaná forma.

Krmivo bez Geneticky Modifikovaných Organizmov (bez GMO).

 
  BALENIE    
 

10 kg