DOP - Doplnkové krmivo pre dojnice - produkčné  25kg
  krmiva ilu tomassro sm
9,10 €
 
  POPIS  
 

HD-11

Zmes určená pre dojnice na zabezpečenie potrebných živín na produkciu mlieka, ktoré už nie sú kryté vybilancovanými živinami základnej dávky z objemových krmív.

 
  BALENIE    
 

25 kg